ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Respektujeme vaše práva na soukromí a proto spravujeme vaše osobní údaje v souladu se stávajícími předpisy. Shromažďujeme pouze takové osobní informace, které potřebujeme pro níže uvedené účely.

KODRETA furniture, s.r.o., 1363 Krásno nad Kysucou 02302, IČO: SK2020422844 dohlíží na všechna data, která jsme od vás obdrželi. Pokud byste nás chtěli kontaktovat v souvislosti s našimi Zásadami ochrany osobních údajů a způsobem, jak nakládáme s vašimi osobními údaji, učiňte tak prosím zde: sales@kodreta.com, tel. 00421-905-992438, nebo na naší korespondenční adrese KODRETA nábytek, s.r.o., Turá Lúka 55, Myjava 907 03, Slovensko.

KODRETA furniture, s.r.o., respektuje právo na soukromí uživatelů webové stránky www.american50.com a zaručuje jim právo volby týkající se zveřejnění informací, které se jich týkají. Zajišťujeme, aby postupy ochrany osobních údajů splňovaly nejvyšší bezpečnostní standardy a byly plně v souladu s příslušnými ustanoveními slovenského práva a práva Evropské unie.

Od 25. května 2018 jsme zavedli požadavky na zpracování osobních údajů stanovené v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46 / ES.

Plnění povinnosti popsané v čl. 13 GDPR, připojujeme informace týkající se zpracování vašich osobních údajů:

Shromažďování údajů

Údaje, které jsou potřebné k uzavření dohod mezi vámi a námi / objednávky, faktury, reklamace atd ./. Vyžadujeme jen takové osobní údaje, které jsou nezbytné ke splnění každého konkrétního účelu.

Kontaktní údaje, které vyplníte v kontaktním formuláři na našem webu, který je zaslán na firemní e-mail. Kontaktní údaje zahrnují jméno, e-mail a telefonní číslo. Tyto osobní údaje používáme pouze k tomu, abychom vám odpověděli na vaše dotazy a připomínky. Vaše osobní údaje nejsou nikdy použity pro marketingové účely ani sdíleny se třetími stranami.

Používáme Google Analytics. Google Analytics shromažďuje anonymní data za použití souborů „cookies“. V tomto odkazu se můžete dozvědět více o tom, jaká data jsou shromažďována.

https://policies.google.com/technologies/partner-sites

Vždy se můžete přihlásit k odběru našich newsletterů, které přijímáte/ jsou zasílány e-mailem. Informační newslettery jsou zasílány nepravidelně a obsahují informace o našich nových produktech; nové odkazující obrázky z projektů, na kterých jsme pracovali; nebo jiné informace, které považujeme za důležité pro naše obchodní partnery. Odběr zasílání zpravodajů můžete kdykoli zrušit zasláním e-mailu.

 

K vašim osobním údajům mají přístup následující strany:

Oprávnění zaměstnanci v KODRETA furniture s.r.o.

Třetí strany, které jsou nezbytné pro plnění konkrétních služeb.

Jedná se například o dopravní společnosti a IT služby.

Jak dlouho vaše data uchováváme:

Vaše data uchováváme, pokud to vyžadují právní předpisy /prodejní a archivní účely/. Vždy nás můžete kontaktovat na výše uvedených kontaktních údajích a můžete požádat o přístup k vašim osobním údajům, které vlastní KODRETA furniture s.r.o. o opravu dat, aktualizaci dat, vymazání dat atd.

 

Máte následující práva:

 1. a) právo na přístup k osobním údajům;
 2. b) právo požadovat opravu osobních údajů – pokud jsou údaje nesprávné nebo neúplné;
 3. c) právo požádat o vymazání osobních údajů – v případě, že:
 • data již nejsou nezbytná pro účely, pro které byla shromážděna nebo jinak zpracována,
 • subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování osobních údajů,
 • osobní údaje jsou zpracovávány nezákonně,
 • osobní údaje musí být odstraněny, aby byly splněny zákonné povinnosti;
 1. d) právo požadovat omezení zpracování osobních údajů – pokud:
 • subjekt údajů zpochybňuje správnost osobních údajů,
 • zpracování údajů je nezákonné a subjekt údajů se staví proti vymazání údajů a namísto toho požaduje jejich omezení,
 • Správce již nepotřebuje údaje pro své účely, ale subjekt údajů je potřebuje, aby identifikoval, hájil nebo vymáhal nároky,
 • subjekt údajů vznesl námitky proti zpracování údajů, dokud nebude stanoveno, zda legitimní důvody správce nesouhlasí s důvody námitek;
 1. e) právo na předávání údajů – jsou-li společně splněny tyto podmínky:
 • údaje jsou zpracovávány na základě dohody uzavřené s subjektem údajů nebo na základě souhlasu dané osoby,
 • zpracování probíhá automatizovaným způsobem;
 1. f) právo vznést námitku proti zpracování údajů.

Ve věci uplatňování práv se můžete obrátit na inspektora ochrany údajů na e-mail: sales@kodreta.com.

Souhlas udělený ke zpracování vašich osobních údajů můžete kdykoli odvolat.

 

Poskytování osobních údajů

Při dodržení veškerých záruk zabezpečení dat mohou být vaše osobní údaje poskytnuty: subjektům oprávněným přijímat osobní údaje na základě zákonných ustanovení, poskytovatelům služeb dodávajících Správci IT řešení, která umožňují plnění smlouvy.

Osobní údaje nebudou předávány do třetích zemí.

Osobní údaje nepodléhají automatizovanému rozhodování, včetně profilování.

Správce vynakládá veškeré úsilí, aby poskytl co nejúčinnější technické prostředky a organizační ochranu osobních údajů před náhodným nebo úmyslným zničením, náhodnou ztrátou, změnou, neoprávněným zveřejněním, použitím nebo přístupem v souladu s platnými zákony.

 

Změny této zásady ochrany osobních údajů

KODRETA furniture, s.r.o. si vyhrazuje právo na změnu těchto zásad ochrany osobních údajů, protože to můžeme čas od času považovat za nutné nebo to může vyžadovat zákon. Jakékoli změny vám budou okamžitě oznámeny, abyste je odsouhlasili.

V případě jakýchkoli otázek týkajících se osobních údajů, včetně uplatňování jakýchkoli vašich práv, můžete kontaktovat KODRETA furniture, s.r.o., e-mailem na adrese sales@kodreta.com.